جناب آقای مجتبی مهری

 

مسئول اورژانس 115 گرمسار

 

اورژانس 115 شهرستان گرمسار در اسفندماه سال 1370 با دو دستگاه آمبولانس بنز اکونومی و هفت نفر پرسنل جهت خدمت دهی به شهروندان راه اندازی شد.باتوجه به گسترش شهر و همچنین قرار داشتن گرمساردرمسیر جاده اصلی تهران مشهد نیاز به راه اندازی پایگاههای جدید و پرسنل بیشتر مشهود بود که این امر به مرور زمان اتفاق افتاد که درحال حاضر اورژانس گرمسار دارای هفت پایگاه جاده ای و شهری و12دستگاه آمبولانس به صورت عملیاتی و بک آپ میباشد.

پایگاهها

مرکز –فرهنگ –ده نمک –آرادان –ایوانکی –داورآباد –زائر

 

شرح وظیفه اپراتور

شرح وظایف اپراتور شاغل در فوریتهای پزشکی با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری و استاندارد های مراقبتی شامل موارد ذیل است

 • اخذ  شرح حال بیماران و مصدومین

 • ارائه مشاوره به بیماران وتماس  گیرندگان با اورژانس و ارجاع به پزشک در موارد ضروری

 • اخذ نشانی بیماران و مصدومین و محل حادثه

 • پاسخگویی به تلفن های 115 و بیسیم در اتاق اپراتوری

 • تصمیم گیری در مورد ضرورت اعزام آمبولانس با اکتفا به توصیه های پزشکی (در مراکز فاقد پزشک در اپراتوری)

 • اعلام فوری شروع عملیات و اعزام کد مربوطه به محل حادثه

 • ثبت ساعات دریافت پیام و وضعیت ماموریت در فرم های مربوطه

 • ثبت زمان حرکت و استقرار کد ها ، دریافتی از طریق بیسیم (96 شدن ، 08-10 شدن )

 • ثبت اطلاعات مربوط به ورود و خروج کدها غیر از ماموریت (تعمیرگاه و ... )

 • ثبت موارد cpr موفق به تفکیک شیفت ، کدها و تکنسین بصورت روزانه و ماهانه

 • آنالیز ماموریت های اعزامی بر حسب نتیجه ( انجام شده ، کاذب ، ناتمام )

 • ثبت موارد 7-10 شدن (خراب شدن ) آمبولانس بهمراه علت و نتیجه به تفکیک تکنسین و شیفت

 • رعایت نوبت در اعزام کدها مناطق به محل حادثه با تقدم اصل نزدیک ترین کد و کوتاه ترین زمان

 • ایجاد اطمینان خاطر در بیماران و مصدومین

 • داشتن حسن خلق و همکاری لازم توام با عزت و احترام به بیمار و خانواده اش ( رعایت طرح تکریم )

 • همکاری و انجام هماهنگی لازم با اتاق فرمان های استان ها تا شهرستان های همجوار در ماموریت های مشترک و بحران ها

 • همکاری و انجام هماهنگی لازم با سایر مراکز امدادی مانند هلال احمر ، آتش نشانی و نیروی انتظامی در مواقع لازم بنا به صلاحدید

 

شرح وظایف کارشناس ، کاردان و تکنسین فوریت های پزشکی

 • معاینه و ارزیابی کلی بیماران و مصدومین و اجرای دستورات پزشک مربوطه

 • برقراری ارتباط با مرکز اصلی اورژانس و پزشک مشاور

 • ارائه گزارش پزشکی مناسب و مفید به پزشک مشاور یا مرکز پیام و کسب تکلیف

 • انجام کمک های اولیه پزشکی در مورد بیماران و مجروحان و گزارش وضع اولیه به پزشک مربوطه

 • کنترل علائم حیاتی بیمار از قبیل فشار خون ، نبض ، تنفس و غیره و گزارش به پزشک مربوطه

 • تعیین سطح هوشیاری

 • کمک در کنترل محل حادثه و ایجاد محیط مناسب برای اقدامات درمانی توسط پزشک و مسئول فوریتهای پزشکی

 • پوشاندن و بانداژ زخمها ، آتل بندی اندام های آسیب دیده

 • انجام مانیتورینگ قلبی و اقدامات ضروری اولیه درمان ، شامل جریان خون ، مجاری تنفسی و راه هوایی (abc) احیا قلبی ریوی (cpr) در خصوص بیماران

 • انجام اینتوباسیون با کسب مجوز و با نظارت پزشک مربوطه

 • تزریق یا تجویز داروهای موجود در ترالی و لیست دارویی اورژانس پس از کسب مجوز با نظارت پزشک مربوطه

 • رانندگی وسیله نقلیه جهت رسیدن سریع به محل ماموریت و همچنین حمل بیمار

 • حضور مداوم و موثر بر بالین بیماران در کابین عقب آمبولانس (در حین انتقال بیمار )

 • پاسخگویی سریع به تلفن ها و برخورد محترمانه با تماس گیرنده

 • اخذ شرح حال سریع و صحیح ( سن ، سابقه بیماری ، مشکل فعلی ، اخذ آدرس کامل و .. )

 • اعزام صحیح آمبولانس ، اطلاع به نیروهای امدادی 110-125 و ... در صورت نیاز

 • راهنمایی آمبولانس جهت رسیدن به آدرس محل و بیمارستان مورد نظر

 • ثبت ساعات اعلام شده از طرف تکنسین ها و تکمیل فرم اعزام بیمار

 • ارجاع موارد بغرنج به پزشک دیسپچ و اطلاع موارد بحران به اتاق eoc

 • کنترل و نظارت بر داروها و تجهیزات مصرفی پایگاه مربوطه و ثبت موارد جایگزین

 • نظارت بر وضعیت فنی آمبولانس ها و اعلام موارد تصادف

 • بکارگیری صحیح تجهیزات موجود در آمبولانس به منظور پایش ، جابجایی ، انتقال ، تثبیت وضعیت بیمار

 • آموزش و آشنا کردن نیرو های جدید با تجهیزات ، شرح وظایف و مسئولیت های اورژانس

 • تحلیل دقیق اطلاعات مورد مرتبط ( بازگشت کدهای منطقه از ماموریت و کنترل برگ ماموریت های منطقه و ...)

 

اهداف

 • آموزش های ضمن خدمت جهت ارتقا معلومات پرسنل

 • افزایش پایگاه ها جهت دسترسی آسان و سریع

 • افزایش نیرو با توجه به تعداد پایگاه ها

تصاویر